Хімічні властивості
ХімічнаОпірХімічнаОпір
Концентрована соляна кислотаΔМетилацетатX
HudroehlDric acid (10%)ЕтилацетатX
Концентрована сірчана кислотаXПропілацетатX
Сірчана кислота% 30%)БутилацетатX
Концентрована азотна кислотаXДибутилфталат
Оцтова кислота% 30%Діоктилфталат
Льодовикова оцтова кислотаXЕхілметакрилатX
Оцтова кислота (10%)МетилметакрилатX
Форовая кислотаXБензолX
ФенолXТолуолX
Sodiua hydro xide (50%)ДієтилбензолX
Aqua aMonia (10%)ГексанΔ
ЕтанХлорофораX
ГептанВуглецьΔ
ОктантТетрахлорид хлорбензолуX
Medica алканБензин
МетанолΔГас
ЕтанолΔСкипидар
ІзопропанолΔРозчинник Waphtha
БутанолΔУрфуранX
Денатурований спиртΔФурфуролX
Бензол вуглекислотиXФурфуриловий спиртX
Формальдегід% 40%ТетраідрофуранX
АцетальдейлXWitrosethaneX
БензальдегідΔНітроетанX
Метиловий ефірΔНітробензолX
ЕфірΔАцетонітрилX
ІзопропілΔAcrylonitrleX
ПропиленоксидXДіетил анін
ДіоксанXДиметилформанидX
Волокно розчинникΔАнілінX
АцетонXСоляна вода% 10%
БутанонXморської води
МетилизобутилкетонXМильна вода% 1%
CyelohexanoneXПерекис водню% 10%
EthyI foraateX
ПРИМІТКА: O: NONE X; Розчинені Δ: Набряклі, тріснуті